5.1b_VZT_Výměna zdroje vytápění v objektu kulturního domu v obci Svatobořice-Mistřín

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Svatobořice-Mistřín
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005259
Zahájení projektu: 26. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci snižování ekologické zátěže životního prostředí je pro vytápění objektu kulturního domu (č.p. 853/2, Hlavní 1080/111) a obecního úřadu (č.p. 854/2, Hlavní 1000/113) v obci Svatobořice - Mistřín navržen nový zdroj tepla (kaskáda plynových tepelných čerpadel vzduch/voda a kaskáda kondenzačních plynových kotlů), který nahradí původní zdroj vytápění (plynové kotle) a instalace VZT. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 819 551,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 779 807,70 Kč
 
Celková částka: 2 599 359,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena