5.1b_Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov - objekt B+C

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kyjov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006258
Zahájení projektu: 26. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snížení energetické náročnosti objektů B a C MŠ Boršovská v Kyjově, č. p. 3241/15a. Budovy se nachází na pozemku p. č. 372, k.ú. Boršov u Kyjova [678520]. Navržená opatření pro snížení energetické náročnosti objektů zahrnují kompletním zateplení obálky budovy, výměnu výplní otvorů, instalaci kaskády kondenzačních plynových kotlů, instalace VZT a vyregulování otopné soustavy. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 145 175,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 62 218,20 Kč
 
Celková částka: 207 394,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena