5.1a - Snížení energetiské náročnosti základní a mateřské školy Choryně

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Choryně
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006578
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem tohoto projektu je výměna zdroje tepla a zateplení obálky budovy Základní a mateřské školy v Choryni, která se nachází na st. p. č. 426 v k. ú. Choryně. Hlavním cílem obou komplexních projektů je snížení energetické náročnosti objektu, snížení produkce emisí znečisťujících látek do ovzduší a zkvalitnit prostředí a zázemí pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 294 770,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 942 156,20 Kč
 
Celková částka: 3 236 927,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena