5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Přelouč
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005938
Zahájení projektu: 25. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucích k úsporám energií ZŠ Školní 1510, Přelouč. U projektu bude využit bonus za EPC. Objekt se nachází na parcele St. 2146 v k.ú. Přelouč. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 677 509,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 494 734,04 Kč
 
Celková částka: 8 172 244,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena