5.1a Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje v Orlové - Lutyni

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Orlová
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006501
Zahájení projektu: 6. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Obsahem projektu je realizace energetických úspor v objektu mateřské školy v Orlové-Lutyni. Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna otvorových výplní objektu a vzduchotechnická zařízení v souladu s požadavky na větrání škol. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost objektu mateřské školy. Financování projektu nepředstavuje veřejnou podporu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 803 189,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 704 784,37 Kč
 
Celková částka: 9 507 974,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena