5.1a Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006139
Zahájení projektu: 20. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické na ulici H. Kvapilové, č.p. 1656/20 a 1656 v Opavě. Jedná se o komplexní projekt kombinovaný na dvou žádostech. V rámci hlavní části projektu 5.1a budou provedeny stavební úpravy na zateplení obvodového pláště, zateplení půdy a střech a výměnu otvorových výplní. V části 5.1b je řešena instalace vzduchotechniky pro zajištění větrání učeben se zpětným získáváním tepla.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 310 406,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 465 610,35 Kč
 
Celková částka: 30 776 017,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena