Varovný systém ochrany před povodněmi Mělník

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Mělník
Registrační číslo: CZ.1.02/1.3.00/08.02886
Zahájení projektu: 2. 11. 2009
Ukončení projektu: 17. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu bylo řešení varovného systému ochrany před povodněmi (systém VISO) umístěním bezdrátových hlásičů v záplavové zóně 100 leté vody. Výstupy projektu:
1) vybudované hlavní vysílací pracoviště - odbavovací pracoviště na služebně městské policie města Mělník, 2) vybudované jedno záložní odbavovací pracoviště na místnosti krizového řízení města Mělník, 3) rozmístěné bezdrátové hlásiče - 21ks, 4) rozmístěné reproduktory - 56 ks, 5) instalovaný kamerový bod a hladinové čidlo, 6) instalovaný systém ECCs.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 830 313,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 146 527,00 Kč
 
Celková částka: 976 841,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena