5.1.b - Energetické úspory kina Svet Valašské Klobouky c.p 916

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Kulturní a vzdelávací stredisko
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006668
Zahájení projektu: 24. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Tento projekt navazuje na další projekt Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č.p. 916 podávaný v rámci stejné výzvy č. 70 OPŽP. Předmětem daného projektu je pořízení a instalace nové kompaktní rekuperační vzduchotenické jednotky ve vnitřním provedení umístně v prostoru strojovny. Budova se nachází v městské památkové zóně Valašské Klobouky a je objektem občanské vybenosti. Sídlí zde kino. Tato aktivita společně s komplexním zateplením povedou ke snížení energetické náročnosti budovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 353 415,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 580 035,00 Kč
 
Celková částka: 1 933 450,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena