Obnova zeleně v obci Chrást

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Chrást
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002738
Zahájení projektu: 11. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na obnovení vegetačních prvků v parku u obecního úřadu, staré návsi a v parku u pomníku padlým. Obnova bude probíhat v jedné etapě, kdy budou odstraněny nevyhovující stromy, zřízeny záhony s keři a vysazeny nové stromy. Sortiment dřevin bude odpovídat druhům vysazovaným od konce 19. do poloviny 20. století, kdy byly obnovované plochy vegetace založeny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 390 213,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 260 142,56 Kč
 
Celková částka: 650 356,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena