Obnova třešňové aleje v Husinci

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Husinec
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002802
Zahájení projektu: 31. 5. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předložená projekt řeší revitalizaci původní třešňové aleje. Dojde k odstranění 33 stromů z důvodu velmi špatného zdravotního stavu stromů. 52 ks stromů bude ošetřeno zdravotním řezem. V místech odstranění starých poškozených stromů bude provedena nová výsadba. Dále budou dosazeny proluky, kde stromy dříve stále a minulosti byly odstraněny. Celkem bude dosazeno 37 nových ovocných stromů v původní odrůdě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 204 787,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 136 524,80 Kč
 
Celková částka: 341 312,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena