Obnova PP Roudný

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ZO ČSOP Vlašim
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006141
Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší obnovu přírodní památky vyhlášené na ochranu svižníka písčinného. Vychází z plánu péče a obnovuje původní písečné přesypy, které jsou biotopem svižníka.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 669 615,72 Kč
Národní soukromá částka: 1 176 991,02 Kč
 
Celková částka: 7 846 607,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena