Obnova ovocného sadu u obce Cerhýnky

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Cerhenice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002474
Zahájení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt obnovy řeší extenzivní starý ovocný sad u obce Cerhýnky. Cílem je zachování přírodního charakteru extenzivního sadu, přičemž dojde k ošetření perspektivních stávajících dřevin, ke kácení neperspektivních dřevin. Zachována zde budou torza a další solitéry, které se stanou útočištěm pro řadu druhů vázaných na staré (ovocné) stromy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 962 539,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 240 634,82 Kč
 
Celková částka: 1 203 174,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena