Obnova biotopů s výskytem vzácných druhů denních motýlů severně Ždánic

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Pro záchranu motýlího ráje, z.s.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_054/0005072
Zahájení projektu: 1. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je šestiletou intenzivní obnovnou managementovou péčí docílit optimální podmínky pro rozvoj přírodně cenných společenstev. Zároveň tím budou vytvořeny podmínky pro výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů, především kriticky ohrožených denních motýlů (hnědásek černýšový, modrásek hořcový, vřetenuška třeslicová). Projekt bude probíhat na třech lokalitách v k.ú. Ždánice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 763 113,55 Kč
Národní soukromá částka: 840 549,45 Kč
 
Celková částka: 5 603 663,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena