Obec Podolí - protierozní výsadba

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Podolí
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002729
Zahájení projektu: 19. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt bude realizován v intenzivně využívané zemědělské produkční krajině, kde realizovaný záměr výrazně přispěje ke zvýšení biodoverzity a ekologické stability daného území. Cílem projektu je rozčlenit velké lány na menší půdní bloky a snížit tak míru eroze, dále je cílem výsadeb doplnění regionálního biokoridoru na požadované parametry jak z prostorového hlediska , tak i druhového hlediska. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na biologický stav lokality.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 038 842,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 259 710,74 Kč
 
Celková částka: 1 298 554,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena