My zasadíme, vy sklidíte.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Ratíškovice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000083
Zahájení projektu: 25. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 8. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na výsadbu druhově původních ovocných dřevin v urbanizovaném prostředí obce. Předkládaný projekt je výsledkem participace s veřejností, která měla kromě prostého souhlasu možnost ovlivnit také druhové složení výsadeb v okolí jejich bydliště. Tento aspekt vnáší do projektu silnou návaznost na tvorbu zeleně sídla v minulosti, kdy bylo druhové složení ovocných stromořadí rovněž pestré a odpovídající požadavkům tehdejších majitelů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 245 087,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 163 391,93 Kč
 
Celková částka: 408 480,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena