Mokrady u Mlýna, k.ú. Mezihorí u Mestecka Trnávky

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DANA ZELENÁ
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008040
Zahájení projektu: 19. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace mokřadních a revitalizačních prvků, doprovodných výsadeb a biotechnických prvků, jako součásti lokálního biocentra.Součástí relizace projektu je vyvolaná investice v podobě přeložky sítě elektrotechnických komunikací. Dotčená lokalita je součástí územního systému kologické stability LBC 3 Mezihoří.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 682 796,00 Kč
 
Celková částka: 4 682 796,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena