Masarykovy aleje v Lánské oboře

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: LS Lány
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000186
Zahájení projektu: 28. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce historických alejí v Lánské oboře. Centrální část obory je protkaná systémem alejí, které doprovázejí hlavní komunikace v areálu. Aleje jsou složeny z různých taxonů, jsou různého věkového složení, různého stavu zdravotního i pěstebního (bezpečnostního). Dojde k realizaci opatření, které zajistí stabilizaci alejí do budoucna.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 443 108,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 610 777,17 Kč
 
Celková částka: 3 053 886,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena