Malá vodní nádrž Pod Tulinkou v k.ú. Rapotín

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Rapotín
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006093
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Malá vodní nádrž Pod Tulinkou bude realizována v prostoru bývalého vojenského prostoru. Stavba se člení na jednotlivé objekty: zemní hráz, úpravy v zátopě, požerák, bezpečnostní přeliv, tůň - mokřad a chodník pro pěší. Cílem záměru je hlavně zvýšení biologické hodnoty území, které bylo znehodnoceno předchozím vojenským využitím. Nově vzniklé biotopy umožní rozvoj rostlinných a živočišných společenstev vázaných na vodní a mokřadní stanoviště.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 743 631,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 193 736,87 Kč
 
Celková částka: 1 937 369,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena