Výstavba sběrného dvora odpadů-rekonstrukce,rozšíření a dovybavení stávajícího sběrného dvora odpadů města Horažďovice

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Horažďovice
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00319
Zahájení projektu: 14. 7. 2008
Ukončení projektu: 26. 1. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo vybudování moderně vybaveného sběrného dvora odpadů ve městě Horažďovice formou rekonstrukce, tedy rozšíření a dovybavení stávajícího sběrného dvora odpadů, který byl pro potřeby města Horažďovice a jeho systému nakládání s odpady nedostatečný. Realizací, především rozšířením stávajícího sběrného dvora odpadů a jeho vybavením vzniklo zařízení poskytující dostatečnou službu pro nakládání s odpady pro občany města Horažďovice a rovněž občany okolních obcí spádového území města (dojezdová vzdálenost je do osmi kilometrů od města Horažďovice).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 955 191,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 874 444,00 Kč
 
Celková částka: 5 829 635,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena