Lesy a rybníky Řečicka

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kardašova Řečice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_027/0002339
Zahájení projektu: 9. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky - budováním prvků pro interpretaci chráněných území, konkrétně vybudováním naučné cyklostezky v okolí Města Kardašova Řečice, situované v CHKO Třeboňsko.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 610 774,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 107 783,69 Kč
 
Celková částka: 718 558,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena