Geometrické zaměření a značení CHÚ ve Středočeském kraji I.

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_010/0000025
Zahájení projektu: 13. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na implementaci soustavy Natura 2000, konkrétně na zajištění podkladů k vyhlašování - geodetické zaměřování hranic a vyznačení hranic v terénu. Do projektu bylo zařazeno 30 evropsky významných lokalit. Tyto lokality jsou v různém stupni přípravy zajištění ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je tento proces dokončit.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 260 976,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 398 995,78 Kč
 
Celková částka: 2 659 972,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena