Dvořákovy sady - revitalizace zeleně

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Cheb
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002687
Zahájení projektu: 11. 9. 2017
Ukončení projektu: 12. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem projektu Dvořákovy sady-revitalizace zeleně je celková revitalizace sídelní zeleně-parku, jejímž cílem je zlepšení zdravotního a bezpečnostního stavu dřevin s tím, že dojde ke zlepšení a udržení prostředí pro volně žijící živočichy. Jednotlivá opatření budou spočívat v realizaci bezpečnostních, ozdravných a redukčních řezů dřevin. Vše dle projektové dokumentace vč. biologického posouzení a dendrologického posudku. Řešené území je dle územního plánu v souladu s požadavky OPŽP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 390 904,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 260 603,20 Kč
 
Celková částka: 651 508,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena