Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0002604
Zahájení projektu: 8. 3. 2019
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší zajištění ochrany evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 - Hajnice, U Miličovska a Údolí Oslavy a Chvojnice - označením lokalit v terénu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 329 120,00 Kč
 
Celková částka: 329 120,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena