Zateplení objektu ZŠ Lány

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Lány
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01063
Zahájení projektu: 29. 6. 2009
Ukončení projektu: 14. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost školní budovy. Proto byly zatepleny fasáda a střecha a vyměněny všechny výplňové otvory. Spolu se snížením energetické náročnosti škola ušetřila i provozní náklady a omezila vypouštění škodlivých
látek do ovzduší.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 028 864,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 534 505,00 Kč
 
Celková částka: 3 563 369,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena