Zařízení na energetické využití odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ing. Karel Horák
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004074
Zahájení projektu: 2. 6. 2019
Ukončení projektu: 30. 12. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba zařízení na energetické využití odpadu na principu bioplynové stanice přidružené k výrobním kapacitám žadatele Ing. Karla Horáka v Choťovicích. Projekt zahrnuje výstavbu specializované vyhnívající nádrže na biologický odpad a další substrát, dále technologii k zajištění funkce bioplynové stanice a dále zařízení na čištění bioplynu a jeho jímání k dalšímu využití. Zařízení zpracuje ročně cca 1450 tun odpadu, přičemž odpad bude tvořit 90% využívaného materiálu.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 850 810,24 Kč
Národní soukromá částka: 3 962 702,56 Kč
 
Celková částka: 19 813 513,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena