Oddělený sběr bioodpadu MČ Praha-Kolovraty

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha-Kolovraty
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003411
Zahájení projektu: 19. 7. 2018
Ukončení projektu: 2. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Základní koncepce spočívá v pořízení vhodného technického vybavení a manipulační techniky pro zlepšení nakládání s bioodpadem, vznikajícím na území městské části i od samotných občanů. Konkrétně se jedná o nákup 3 ks velkoobjemových kontejnerů a teleskopického manipulátoru. Kontejnery o velikosti 10 m3, 3,1 m3 a 1,6 m3 (celkový objem nádob 14,7 m3) budou rozmísťovány do lokalit, kde je každoročně zvýšená produkce bioodpadu z údržby zeleně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 388 475,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 245 025,00 Kč
 
Celková částka: 1 633 500,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena