Navýšení kapacity provozu recyklace rozpouštědel a vosků ve společnosti AHV ekologický servis s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: AHV ekologický servis, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007967
Zahájení projektu: 27. 9. 2018
Ukončení projektu: 20. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity stávajícího provozu CZS01080 Recyklační zařízení pro odpadní rozpouštědla a vosky jehož výstupem bude zkvalitnění nakládání s nebezpečnými a i ostatními odpady. Zkvalitnění nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady bude dosaženo modernizací zařízení na recyklaci rozpouštědel a vosků, jež umožní zvýšení výkonu stávající stanice o cca 5 tun denně. Realizace projektu bude probíhat v areálu žadatele Svojšovice 40, 251 63 Strančice, parcelní číslo 152.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 110 085,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 801 215,00 Kč
 
Celková částka: 6 911 300,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena