Modernizace osvětlení stanice metra Skalka

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Registrační číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000628
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt "Modernizace osvětlení stanice metra Skalka" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím renovace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení stanice metra za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu. Projekt bude realizován ve stanici metra Skalka.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 294 401,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 906 080,79 Kč
Národní soukromá částka: 6 388 320,35 Kč
 
Celková částka: 42 588 802,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena