NA HRANICI spolecnost s r. o. - Separace odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: NA HRANICI spolecnost s r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003958
Zahájení projektu: 22. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 16. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se žadatel snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Radvanice zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 231 870,00 Kč
Národní soukromá částka: 570 330,00 Kč
 
Celková částka: 3 802 200,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena