Zateplení KD Kardašova Řečice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Kardašova Řečice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/10.07665
Zahájení projektu: 3. 9. 2010
Ukončení projektu: 28. 2. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Objekt Kulturního domu je podsklepený zděný objekt se 2 NP, obdélníkového půdorysu, se zastavěnou plochou 954 m2. V objektu jsou prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí města, hlavním prostorem je taneční sál s pódiem dispozičně umístěn ve středním traktu objektu. V 1. NP je vstupní hala, šatny, sociální zařízení, restaurace a restaurační kuchyně. Ve 2. NP je prostor pro kavárnu, sociální zařízení, balkony hlavního tanečního sálu. V 1. PP je kotelna s kotlem na zemní plyn, strojovna vzduchotechniky a další hospodářské zázemí objektu. Obvodové nosné zdi jsou z plných pálených cihel, bez jakéhokoliv dodatečného zateplení. Střecha nad středním traktem je šikmá s mírným sklonem, nad oběma krajními trakty je původní jednoplášťová rovná střecha. Okna a vstupní dveře jsou původní, dřevěná, zdvojená. Okenní spáry jsou těsněny nedostatečně, vzniklými otvory dochází k intenzivní výměně vzduchu. Vstupní dveře do objektu jsou původní dřevěné se zasklením jednoduchým sklem. Žádná z posuzovaných konstrukcí nesplňuje požadavky ČSN 730540-2:2007. Předmětem projektu je zateplení objektu KD, konkrétně: obvodového pláště, zateplení střechy, stropního podhledu středního traktu objektu a výměna otvorových výplní (okna, dveře).
Aktuálně Město objekt KD pronajímá, zdarma se zde budou konat akce Města a organizací Městem zřizovaných (jednání zastupitelstva, akce ZŠ, MŠ, Divadelního souboru apod.), u kulturních akcí NNO a spolků nájemce získá pouze úhradu režijních nákladů. Z důvodu provozování restaurace v části objektu KD, je projekt předkládán jako zakládající veřejnou podporu, v režimu de minimis dle ?českého dočasného rámce?.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 476 574,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 260 571,00 Kč
 
Celková částka: 1 737 145,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena