Martin Houžvicka - Intenzifikace trídení odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Martin Houžvicka
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003961
Zahájení projektu: 7. 2. 2018
Ukončení projektu: 10. 10. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se žadatel snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Písková Lhota zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 077 060,00 Kč
Národní soukromá částka: 366 540,00 Kč
 
Celková částka: 2 443 600,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena