Výměna energetického zdroje VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/2.1.00/09.03724
Zahájení projektu: 23. 3. 2010
Ukončení projektu: 29. 9. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu byla výměna současného energetického zdroje spalujícího černé uhlí za nízkoemisní spalovací zdroj využívající zemní plyn, zlepšení energetických vlastností budovy školní kotelny a instalace solárního systému pro ohřev teplé užitkové vody. Opatření, která byla navržena na základě energetického auditu, povedou ke snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a ke snížení imisní zátěže obyvatel města Orlová.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 817 345,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 850 119,00 Kč
 
Celková částka: 5 667 465,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena