Kompostéry pro občany obce Židněves

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Židněves
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005253
Zahájení projektu: 12. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů, překopávačů kompostu, štěpkovače a kontejneru na textil z důvodu zajištění prevence vzniku odpadu v obci Židněves.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 891 616,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 157 344,17 Kč
 
Celková částka: 1 048 961,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena