Kompostéry pro občany obce Třebotov

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Třebotov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003916
Zahájení projektu: 14. 9. 2017
Ukončení projektu: 1. 6. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů, překopávačů kompostu, štěpkovače a kontejneru na textil z důvodu zajištění prevence vzniku odpadu v obci Třebotov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 025 571,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 180 983,25 Kč
 
Celková částka: 1 206 555,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena