Pořízení technologií pro recyklaci stavebních odpadů

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: ENVISTONE, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00098
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 29. 8. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V letech 2005-2006 došlo k prudkému nárůstu objemu produkce společnosti v oblasti ukládání a zpracovávání stavebních a demoličních odpadů.

Z tohoto důvodu bylo nutné začít pronajímat část výrobních technologií (kolový nakladač, drtič, pásový bagr). Objem produkce byl ale udržen (resp. ještě navýšen) i v první polovině roku 2007 a udržení růstového trendu se předpokládá i v dalších letech.

Dlouhodobý pronájem výrobních technologií byl tedy s ohledem na výše uvedené skutečnosti dlouhodobě neudržitelný a bylo nezbytné rozšířit a zmodernizovat vlastní strojový park.

Obsahem projektového záměru byl tedy pořízení následujících technologií: kolový nakladač, pásový bagr, bourací kladivo, čelisťový mobilní drtič.

V přímé souvislosti s realizací projektu došlo k vytvoření 2-3 nových pracovních míst.

Detailnější popis projektu viz. přílohy Projektová dokumentace a Podnikatelský záměr.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 415 365,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 661 535,00 Kč
Soukromé zdroje: 7 384 600,00 Kč
 
Celková částka: 18 461 500,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena