Kompostéry pro občany DSO Broumovsko

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DSO Broumovsko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005491
Zahájení projektu: 6. 3. 2018
Ukončení projektu: 1. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů pořízením kompostérů pro obyvatele obcí sdružených v DSO Broumovsko, kterým se odkloní biologicky rozložitelný komunální odpad vzniklý na zahradách občanů obcí z komunálního odpadu. Vzhledem k platné legislativě týkající se odpadového hospodářství v ČR a vzhledem k prioritám definovaným v rámci POH ČR, a KHK, bude pořízeno 330 ks domácích kompostérů pro občany obcí o objemu 1 000 l.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 997 638,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 176 053,94 Kč
 
Celková částka: 1 173 693,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena