Kompostárna - Zábeštní Lhota

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Josef Němec
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000935
Zahájení projektu: 16. 9. 2016
Ukončení projektu: 12. 6. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předpokládaným výsledkem bude zajištění materiálového využití. Celková kapacita zařízení po dokončení projektu bude 405 tun biologicky rozložitelných odpadů (BRO), projekt je zaměřen na vybudování nové kompostárny o kapacitě 405 tun, z čehož 205 tun bude tvořit BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad - 20 02 01) a 200 tun BRO ze zemědělství. Umístění kompostu/zpracování- parcela č. 472/2 katastrální území Zábeštní Lhota 789054.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 311 200,00 Kč
Národní soukromá částka: 760 800,00 Kč
 
Celková částka: 5 072 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena