Kompostárna Vlastiboř - výstavba, technologie

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Vlastiboř
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000789
Zahájení projektu: 19. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obci Vlastiboř a okolních obcí. Cílem projektu je zejména zlepšení stavu životního prostředí, a to zvýšením podílu zpracování biologicky rozložitelného odpadu kompostováním a jeho následným využitím ke zlepšení půdní struktury pozemků (návrat organické hmoty půdě), resp. snížení podílu ukládaného biologicky rozložitelného odpadu na skládkách. Předmětem projektu je vybudování nové kompostárny a pořízení technologie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 441 845,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 783 855,00 Kč
 
Celková částka: 5 225 700,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena