Stavba základní školy v obci Psáry v pasivním standardu

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC PSÁRY
Registrační číslo: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0006072
Zahájení projektu: 3. 4. 2018
Ukončení projektu: 29. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je výstavba nové veřejné budovy - základní školy provedené v pasivním energetickém standardu. Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany je stavba realizovaná na pozemcích parc. č... 60, 75/6, 75/62, 75/88, 75/98, 75/99, 75/109, 75/112. 65. 75/1, 75/92, 696/8 v katastrálním území Dolní Jirčany (čisla pozemků v k.ú. jsou uvedena po digitalizaci katastrální mapy), pro kterou bylo vydáno uzemni rozhodnuti č.j. MeÚJ/05721/2016WoM dne 25. 5.2016 (nabylo právní moci dne 30. 6.2016.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 49 972 967,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 222 507 769,44 Kč
 
Celková částka: 272 480 737,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena