Kompostárna Uhřínovice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: AGRA Brtnice, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000369
Zahájení projektu: 23. 9. 2016
Ukončení projektu: 21. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Žadatel má podepsané prohlášení od obce Jamné s příslibem dodávek 90 t BRKO. Vznikne nová kompostárna s projektovanou kapacitou 250 t ročně. Veškerý vyrobený kompost zpracuje žadatel jako hnojivo na obhospodařované zemědělské půdě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 335 850,00 Kč
Národní soukromá částka: 765 150,00 Kč
 
Celková částka: 5 101 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena