Kompletní nakládání s odpady v obci Oskava

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Oskava
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002963
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Pro potřeby vybudování komplexního systému nakládání s odpady v obci Oskava bude zbudováno sběrné místo na parcele č. 408/20, která je vedena jako ostatní plocha ve vlastnictví obce Oskava. Součástí parcely č. 408/20 je stavba pro výrobu a skladování parcelní číslo 269, která je také ve vlastnictví obce Oskava. Pro účely fungujícího sběrného místa bude budova částečně opravena a zrekonstruována. Mimo stavební úpravy budou pořízeny nádoby pro uložení odpadu a technologie pro provoz a manipulaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 638 119,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 289 079,92 Kč
 
Celková částka: 1 927 199,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena