Intenzifikace a zavádění adresného sběru odpadů Mikroregion Plumlovsko

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mikroregion Plumlovsko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011093
Zahájení projektu: 30. 6. 2021
Ukončení projektu: 27. 5. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zavedení adresného nádobového systému odděleného shromažďování papíru, plastů a bioodpadů od prahu domu v zástavbě rodinných domů a doplnění sběru v bytové zástavbě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 290 691,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 286 592,64 Kč
 
Celková částka: 8 577 284,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena