DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Tišnovsko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007620
Zahájení projektu: 15. 11. 2018
Ukončení projektu: 24. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu kontejnerů a nádob na odpad. Cílem projektu je rozšíření sběrné sítě a dovybavení 17 obcí : 1) velkoobjemovými kontejnery určenými na svoz papíru, plastu, skla, BRO a objemného odpadu, 2) pořízení 1100 l kontejnerů určených pro rozšíření sběrné sítě pro papír, plast, sklo a kovy. Vzhledem k tomu, že součástí BRO jsou časti i větvě stromů či keře, bude v rámci projektu zakoupen i 1 ks štěpkovače na drcení dřevní hmoty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 967 006,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 347 118,75 Kč
 
Celková částka: 2 314 125,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena