Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Havlíčkův Brod
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03551
Zahájení projektu: 3. 3. 2010
Ukončení projektu: 24. 6. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Úprava koryta potoku pomáhá zadržet vodu v krajině a spolu s obnovou luk a mokřadů účinně předchází povodním.


Projekt řeší revitalizaci Cihlářského potoka v několika úsecích, rekonstrukci bezpečnostních přelivů a základových výpustí na kaskádě rybníků, revitalizační opatření na rybnících a vybudování suché retenční nádrže.
Revitalizační opatření spočívají v obnovení původní nivy potoka v místech, kde to umožňuje konfigurace terénu a protipovodňová opatření spočívají ve zvýšení retence a transformačních účinků soustavy vodních nádržína Cihlářském potoce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 38 149 061,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 732 187,00 Kč
 
Celková částka: 44 881 249,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena