Soliterní stromy pro obnovu krajinných prvků v Šardicích

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Marada Petr
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.01437
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 30. 10. 2008
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu je tvorba projektové dokumentace, nákup a výsadba soliterních stromů (zemědělské a související služby) na vlastních pozemcích, na kterých je prováděno ekologické zemědělské hospodaření

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 139 779,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 24 666,00 Kč
Soukromé zdroje: 18 271,00 Kč
 
Celková částka: 182 716,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena