Dovybavení sběrného dvoru Pašovice

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Pašovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000220
Zahájení projektu: 21. 7. 2016
Ukončení projektu: 24. 1. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je dovybavení stávajícího sběrného dvoru v Pašovicích technickým vybavením.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 702 737,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 124 012,50 Kč
 
Celková částka: 826 750,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena