Doplnění systému odděleného sběru odpadů v DSO Subregion Velké Dářko

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003364
Zahájení projektu: 14. 9. 2017
Ukončení projektu: 26. 3. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na posílení systému pro oddělený sběr odpadů v území DSO Subregion Velké Dářko. Realizace projektu bude provedena umístěním 82 nádob pro sběr separovaného odpadu ve stávajících i nových sběrných hnízdech v celém DSO. Cílem je předejít skládkování odpadů mimo sběrná hnízda v celém DSO, především v chatových oblastech a v území jednotlivých obcích, které spadá do CHKO Žďárské vrchy. Cíl následně realizuje záměr zvýšit podíl materiálového i energetického využití odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 513 986,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 90 703,49 Kč
 
Celková částka: 604 690,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena