Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Pivín

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Pivín
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002836
Zahájení projektu: 5. 9. 2017
Ukončení projektu: 21. 3. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti separovaných odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu produkovaného na území obce Pivín.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 025 980,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 181 055,33 Kč
 
Celková částka: 1 207 036,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena