Domácí kompostování na Novopacku II

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Novopacko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002965
Zahájení projektu: 13. 6. 2017
Ukončení projektu: 27. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup kompostérů pro domácnosti na území dobrovolného svazku obcí Novopacko. Projekt je pokračováním úspěšného projektu Domácí kompostování na Novopacku z roku 2015. V rámci tohoto projektu bude zakoupeno na základě průzkumu mezi obyvateli celého ORP Nová Paka celkem 1175 kompostérů o minimálním objemu 450l a 800l. Kompostéry budou na základě smlouvy o výpůjčce distribuovány do domácností v členských obcích. Po ukončení udržitelnosti přejdou kompostéry do majetku občanů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 923 761,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 515 957,93 Kč
 
Celková částka: 3 439 720,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena