Analýza rizik kontaminovaného území - Žabčice, stará skládka

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Žabčice
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002572
Zahájení projektu: 27. 2. 2017
Ukončení projektu: 4. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je zpracovat Analýzu riziku pro následnou sanaci a rekultivaci lokality stará skládka v extravilánu obce Žabčice. Zájmové území je umístěno v areálu staré pískovny. Uvedená nepovolená skládka patřila původně JZD Mír Brno - Tuřany a byl zde svážen odpad s širokého okolí a to zejména TKO, popílky, elektroodpady a další typy nebezpečných odpadů. Skládka nebyla nijak zabezpečena ani zaizolována. Celkové množství umístěných odpadů se odhaduje na více než cca 100 000 tun.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 290 170,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 227 677,23 Kč
 
Celková částka: 1 517 848,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena